[rev_slider_vc alias=”OfficeSolutions”]

ដំណោះស្រាយ​កាហ្វេនៅ​តាមការិយាល័យ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Boncafé

នៅក្រុមហ៊ុន​ Boncafé យើង​យល់​ពី​សារៈ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​មាន​កាហ្វេ និង​ឧបករណ៍​ឆុងកាហ្វេ ​ដែល​មាន​គុណភាព​​ខ្ពស់​នៅ​តាមកន្លែង​ធ្វើការ។​ ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​របស់យើងចំពោះ​តម្រូវ​ការ​កាហ្វេ​របស់​លោកអ្នក បាន​បង្ហាញ​យើង​ពី​​ការផ្តល់​ជូន​លោកអ្នកនូវ​​ដំណោះស្រាយ​សម​ស្រប​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​​ជា​ច្រើន​នៅទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ មិន​ថា​​លោកអ្នក​ត្រូវ​ការ​កាហ្វេ​សម្រាប់​​ការិយាល័យ/​កន្លែង​​​ធ្វើការ​​ ហាងកាហ្វេ សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន​ឬ នៅ​តាមលំនៅដ្ឋាន​របស់​លោកអ្នកនោះទេ យើង​មាន​​ឧបករណ៍​សមស្រប និង​កាហ្វេគុណភាព​ខ្ពស់​ដែល​អាច​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក​​បាន។​

អ្វី​ដែលក្រុមហ៊ុន​របស់យើង​ផ្តល់​ជូនអតិថិជន

ដំណោះស្រាយ​កាហ្វេ​នៅ​តាម​ការិយាល័យ​ល្អ​បំផុត ចាប់​ផ្តើម​ជាមួយ​នឹង​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​! នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ Boncafe Cambodia យើង​តែង​តែង​សហការ​ជាមួយ​អតិថិជន​របស់​យើង ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​កញ្ចប់​ផលិតផល​សម​ស្រប​ពិត​ប្រាកដ​មួយ ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក​!។​ មិនថា​លោកអ្នកកំពុង​ស្វែង​រក​ម៉ាស៊ីន​ឆុងកាហ្វេសម្រាប់​ការិយាល័យ​ខ្នាត​តូច ​មធ្យម ឬ​ធំនោះទេ យើង​មាន​សេវាកម្ម ផលិតផល និង​ឧបករណ៍​ឆុង​កាហ្វេ​គុណភាព​ខ្ពស់​បំផុតជូនលោកអ្នក! យើង​ក៏​ផ្គត់​ផ្គង់​ដល់​ប្រតិបត្តិករ​លក់​ដូរ​ផង​ដែរ ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ជ្រើសរើស​ដ៏​ប្រសើរ​មួយនូវ​ផលិតផល​លក់​ដូរ និង​ម៉ាស៊ីន​លក់​ដូរ​កាហ្វេម៉ាក ​ Saeco ដែល​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​លោកអ្នក។

សេវាកាហ្វេ​តាមការិយាល័យ

សេវាកម្ម​របស់យើង​គឺ​ជា​សេវាកម្មល្អ​បំផុត​គ្មានគូប្រៀប ដោយ​យើងមាន​មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់​សេវាកម្ម និង​​ជួស​ជុល​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ យើង​គឺ​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្តល់​សេវាកម្មដែលទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ស្រប​ច្បាប់​ពី​ក្រុមហ៊ុន Saeco និងក្រុមហ៊ុន​ La San Marco។ ការ​ត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន​ឆុងកាហ្វេ​របស់​លោកអ្នក​ដើម្បីធានា​ថា​ម៉ាស៊ីន​ឆុងកាហ្វេនេះដំណើរ​ការ​ជា​ប្រក្រតីនោះ មិន​មែនជា​ការ​ងារ​ស្រួល​នោះ​ទេ បើអ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​បានទេនោះ យើងខ្ញុំ​​អាច​ជួយលោកអ្នក​បាន។​

បើលោកអ្នក​ត្រូវ​ការ​កាហ្វេ​អេសព្រេសូពិត​ប្រាកដ​នៅកន្លែង​ធ្វើការ សូម​កុំស្ទាក់​ស្ទើរ​មក​​ពិនិត្យមើល​ម៉ាស៊ីន​ឆុងកាហ្វេ​នៅ​តាមការិយាល័យ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​របស់​យើង តាម​រយៈ​ការ​អញ្ជើញ​មក​ពិនិត្យមើល​ការ​លក់​តាមអនឡាញ​របស់យើង ឬ​ ទាក់​ទង​មក​កាន់អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ផ្នែកកាហ្វេ ​ដែលមាន​បទ​ពិសោធ​របស់​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ដើម្បី​ស្នើសុំ​តារាងតម្លៃ​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ!

call-us-cambodia-wide-ok-def

top view Saeco lirika
bean-to-cup


macchinaOur bean to cup coffee machines produce cafe quality coffee in your office at a fraction of the cost. Easy to operate and recommended for offices of any size; bean to cup coffee machines offer freshly roasted coffee for you and your staff.

capsule-coffee-office

capsule-solutionSegafredo & Boncafe capsules offers a great range of coffee blends; minimal maintenance and consistent quality are the main advantage.  Recommended for  small to medium businesses the Segafredo capsule system range is the ultimate in office coffee solutions.

Office Rental Solutions

Our rental agreement comes free of lock-in contracts and other tricky terms and conditions. Instead our rental agreement offers you the freedom to cancel any time, free on site servicing and a tax deduction of 100%

Fill out the enquiry form to see if you qualify.

Easy to use

Making a great office coffee for shouldn’t be hard! Our office coffee machines are easy to operate with a clear user interface and large buttons for selecting your preferred coffee. Whether you prefer an espresso or cappuccino, the perfect coffee is served at the touch of a button.

Nespresso Compatible Capsules - Coffee & Tea

Segafredo now offer Nespresso compatible coffee capsules to be use with your Nespresso compatible coffee machine. Now you can enjoy Segafredo on a wider variety of machines + we also have a great range of Nespresso compatible tea capsules from Brodies.

 

Renting an Office Coffee Machine

Having a quality office coffee machine for your staff and customers to enjoy couldn’t be easier! We offer rental options on all office coffee machines. We also have offers available where you only pay for the coffee you drink and we provide you with a free machine on loan! To find out if you qualify please complete the obligation free enquiry form today.

Our products and after sales service is how we have built strong relationships with our customers in Cambodia.

We offer a ‘no hassle’ office coffee machine rental service to businesses all over Cambodia. This includes routine servicing of the coffee machine free of charge. From as little as US$25 per week you can have your own office coffee machine. We will even organise delivery and installation of the equipment.

Benefits of renting

. Free installation. 
. Free delivery. 
. Free servicing.

To apply or for more info about office coffee machine please click on ‘enquire now’ or call our sales team on: 023 212 316.

One of our friendly coffee consultants will contact you to schedule an appointment/demonstration at your office. This is of course obligation free!

saeco Lirika office coffee machine boncafe segafredo

Servicing your office coffee machine

Every coffee machine requires cleaning at regular intervals to ensure that it continues to perform at its optimum. Coffee Machines differ not only in terms of price, quality and performance but also their service requirements. It is important to choose a machine that suits the amount of time which you are willing to spend to maintain it.

Scheduled service:

Office coffee machines should be serviced at least every 6 months. We recommend you service your machine every 3 months especially if you are in an area with ‘hard’ water which contains impurities such as lime scale.

If you are a Boncafe rental coffee machine customer you will receive free routine servicing on site if you purchase Boncafe coffee, however it is still your responsibility to give the machine a quick clean on a daily basis.

As a Boncafe Cambodia coffee customer you also receive free servicing at one of our  Cambodia wide service centres when purchasing 8kg of coffee (this does not have to purchased all as once).

A typical service includes the following:

  • Descaling the boiler.
  • Cleaning of the grinder and brew unit.
  • Full internal inspection.
  • Coffee pouring set up.

Call out service:

We also offer a convenient call out service for customers that can’t come to us.  To book a technician call now on: 023212316

Our technicians are on stand by 24/7 just in case your coffee machine breaks down. Getting you up and running is our priority!

Essential Cleaning products

Keeping your machine clean and lime-scale free will ensure you will always have café quality coffee in your office or workplace! We offer a huge range of cleaning products from Cafetto and Saeco which are specifically designed for office coffee machines. In a busy environment we recommend giving your machine a basic daily clean. Most machines have an automatic cleaning cycle which you can run on a daily basis.

3 of the most essential coffee machine cleaning products you should have on hand are:

  1. Cleaning tablets – super convenient, pop them into the designated slot on your machine and follow the cleaning cycle instructions.
  2. De-scaler – you should essentially run a de-scaling cycle every 3 months to keep lime scale at bay.
  3. Milk frother cleaner – this product is a must! It is perfect for cleaning milk lines and milk frothers on office coffee machines. Not only will it remove hardened milk scum but it will also eliminate e-coli and other nasty bacteria.

How to choose the best office coffee machine

With such an extensive range of office coffee machines and a large variety of coffee blends, including coffee beans, ground, and decaf coffee, we are certain that we can provide you with the best coffee solution for your office. We also stock a fantastic range of products to compliment your coffee such as drinking chocolate, chai and a great selection of Monin syrups. For the tea drinkers we also have a great selection of Brodies tea available.

Every office has different requirements when it comes to choosing a coffee machine, therefore it is important to determine:

Who will be using the coffee machine?

Do you only have a select number of people that will be in charge of the coffee machine or will everyone be allowed to help themselves? Are you planning to provide coffee to your customers or maybe you want a payment system connected to your office vending machine?

Ask yourself: “who will use this coffee maker?” is helpful as you may want to make sure that the machine can be operated by anybody (unless you have a dedicated barista on hand!)

How many staff will be drinking coffee?

With office coffee machines it is important to determine how many staff are coffee drinkers and  who will be using the office coffee service you provide. Office solutions that can cope with the number of people using the equipment will greatly prolong the life of your coffee/vending machine.

Buy a coffee machine that works!

With hundreds of brands to choose from, many of which are unknown, it is important to choose a reliable coffee machine for your office. The last thing you want is a coffee machine that breaks down constantly. Saeco has been pioneering automatic coffee machine technology, producing the very first automatic coffee machine over 30 years ago.

Each year over 30000 Saeco coffee machines are sold Cambodia wide. If you’re looking for a office coffee machine that’s reliable and user friendly, look no further than Saeco. Saeco coffee machines are manufactured in Italy so you are guaranteed the highest standard of equipment.

Make sure that someone will service the coffee machine!

Every coffee machine requires servicing, even more so when used in a demanding environment. Be wary when buying coffee machines from backyard operators, they are usually so called “grey imports” and therefore have no Cambodian warranty. Also be sure that there is an authorised service centre in your area, otherwise you could spend hours transporting your machine for a simple service. We are professional operators with a number of qualified coffee machine technicians in house.  At Boncafe Cambodia we are proud to be not just a distributor, but one of the biggest coffee machine service providers with over 15 qualified coffee machine technicians and a network of affiliate service centres across Cambodia.

No Fields Found.
error: Our content is protected! If you would like to use it email web@segafredo.com.au
Learn More About Free On Loan Equipment!
Enter your details below and see if you're eligible!
Boncafé is always looking to partner with outstanding restaurants, hotels and cafe that reflect out brand. Fill out your details below and one of our friendly coffee consultants will be in touch with you to discuss the options available.
ENTER YOUR NAME
ENTER YOUR E-MAIL
ENTER YOUR PHONE NUMBER
Your Information will never be shared with any third party.
Find Out More About Renting This Machine!
No Contracts - No Hassle - Free Servicing
Boncafé rental office coffee machines are a great way to enjoy cafe quality coffee at work. Complete the enquiry form below and one of our friendly coffee consultants will be in touch the discuss your requirements!
ENTER YOUR NAME
ENTER YOUR E-MAIL
ENTER YOUR PHONE NUMBER
Your Information will never be shared with any third party.
Found it cheaper? We can match it!
Complete your details below to request a price match for this product.
Boncafé rental office coffee machines are a great way to enjoy cafe quality coffee at work. Complete the enquiry form below and one of our friendly coffee consultants will be in touch the discuss your requirements!
Enter a direct link here
ENTER YOUR E-MAIL
ENTER YOUR PHONE NUMBER
Your Information will never be shared with any third party.